dare 2 dream

Blogul lui andreileca78

Rezumat modificari ale codui fiscal conform OUG 58/2010


OUG 58/2010 aduce modificari cu privire la:
► impozitul pe venit
► impozitul pe profit
► impozitul pe dividend
► impozitul pe veniturile obtinute de persoane nerezidente
► in domeniul TVA
► impozite si taxe locale

Precizari referitoare la IMPOZITUL PE VENIT
► Noile reglementari au in vedere reconsiderarea unei activitati drept activitate dependenta in cazul in care raportul juridic in baza caruia se desfasoara activitatea nu reflecta tipul de munca al acestuia.
► Se exclud de la recalificarea ca activitati dependente, activitatile desfasurate independent in conditiile legii care genereaza venituri din profesii liberale, precum si drepturile de autor si drepturile conexe, definite potrivit Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

„Drepturile de autor in orice situatie se platesc, fie ca sunt acoperite alaturi si de un salariu, fie ca nu sunt acoperite, fie ca sunt periodice, fie ca sunt ocazionale si se refera la o creatie oarecare, sunt in continuare admise. Singura problema este ca in cazul in care exista repetitivitate, aceste elemente sa fie considerate venituri de natura salariala, dar nu trecute ca salarii, si sa se plateasca aceste contributii”, a afirmat ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Mihai Seitan.

► Persoanele care realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv, de venit – lunar, trimestrial sau semestrial – sau ocazional, datoreaza contributii individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale pentru sanatate.
► Persoanele care, pe langa veniturile de natura salariala, realizeaza si venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – datoreaza contributii individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale pentru sanatate si pentru aceste venituri de natura profesionala.
► Persoanele care, pe langa veniturile de natura salariala, realizeaza venituri de natura profesionala in mod ocazional, nu datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si pentru sanatate si pentru aceste venituri de natura profesionala.
► Veniturile din drepturi de autor vor fi incluse in categoria celor obtinute din activitati independente, astfel incat impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii nu vor fi recalculate si datorate solidar de catre platitor si beneficiar.
► Persoanele care realizeaza veniturile din drepturi de autor lunar, trimestrial sau semestrial, cu caracter repetitiv si care au carte de munca, datoraza contributii de somaj, pensii si sanatate in limita a 5 salarii medii brute pe economie.
► Pentru persoanele care nu realizeaza lunar venituri de natura profesionala, baza de calcul a contributiilor individuale este cuantumul total net al veniturilor de natura profesionala realizate anual, din toate sursele de venit, daca acest cuantum nu depaseste echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie.
► Nu se percep contributii pentru persoanele angajate cu carte de munca si care realizeaza venituri ocazionale din drepturi de autor.

Alte modificari in domeniul IMPOZITULUI PE VENIT
► Hotararea de Guvern precizeaza caracterul neimpozabil al indemnizatiei acordate persoanei cu handicap grav in situatia in care nu se poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, conform legii.
► Au fost incluse in venituri impozabile din salarii, contravaloarea tichetelor de masa, de cresa, cadou, de vacanta, precum si a platilor compensatorii si ajutoarelor, acordate potrivit legii speciale.
► Impozitarea cu cota de 16%, a veniturilor obtinute de catre persoanele fizice rezidente sub forma dobanzilor la depozitele la vedere/conturile curente, depozitele clientilor constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ precum si la depozite la termen, si/sau instrumente de economisire, indiferent de data constituirii raportului juridic.
► Unificarea cotei de impunere la 16%, a veniturilor obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, indiferent de perioada de detinere a titlurilor; reportarea pierderii nete anuale in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.
► Normele metodologice introduc corelatii cu prevederile din Codul fiscal referitoare la abrogarea titlului IV “Impozitul pe veniturile microintreprinderilor” prin OUG nr.109/2009, aprobata prin Legea nr.76/2010.
Completari in domeniul IMPOZITULUI PE PROFIT:
► Au fost incluse exemplificari ale modalitatii de definitivare a impozitului pe profit datorat la sfarsitul anului fiscal.
► A fost extinsa aplicarea principiilor de stabilire a pretului de piata in tranzactiile dintre persoanele juridice romane
► A fost explicitata deducerea unor categorii de cheltuieli in aplicarea principiului general de calcul al profitului impozabil.

Completari in domeniul TVA:
► Noile reglementari clarifica regimul TVA aplicabil persoanelor care desfasoara activitati considerate dependente din punct de vedere al impozitului pe venit.

Completari in domeniul IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE:
► Se actualizeaza modul de calcul atat al impozitului pe cladiri cat si al impozitului pe mijloacele de transport, datorat incepand cu 1 iulie 2010.
► Au fost date exemple de calcul al impozitului pe cladiri majorat in functie de numarul proprietatilor detinute
► S-a exemplificat calculul diferentei de impozit pe cladiri si impozit pe mijloacele de transport pentru perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2010.
► Se exemplifica modul de diminuare al impozitului pe cladiri si al impozitului pe mijloacele de transport cu bonificatia acordata pentru anul 2010 de catre autoritatile deliberative, in cazul contribuabililor care achita integral diferenta de impozit pana la data de 30 septembrie 2010.
► Un element de NOUTATE: introducerea obligativitatii autoritatilor locale de a schimba informatii cu privire la identificarea contribuabililor care detin proprietati pe raze teritoriale, altele decat cele de domiciliu.

Modificari privind regimul accizelor: OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale

Nivelul accizei la tigarete
– de la 1 iulie 2010 accizele la tigarete cresc de la 91% la 96%.

Regimul antrepozitelor fiscale
Depozitarea exclusiva a produselor accizabile in regim suspensiv de accize poate avea loc in:
– antrepozitele fiscale ale antrepozitarilor autorizati pentru productia de produse energetice, si ale persoanelor afiliate acestora, pentru un numar maxim de 8 antrepozite fiscale de depozitare pentru fiecare antrepozitar autorizat pentru productia de astfel de produse din Romania, inclusiv persoanele afiliate acestuia.
– antrepozitele fiscale aflate in zona aeroporturilor, destinate exclusiv aprovizionarii aeronavelor cu produse energetice, in baza certificatelor eliberate in acest sens de autoritatea competenta in domeniul aeronautic;
– antrepozitele fiscale ale antrepozitarilor autorizati pentru productia de tigarete a caror cota de piata reprezinta peste 5% si ale persoanelor afiliate acestora, pentru un numar maxim de doua antrepozite fiscale de depozitare pentru fiecare antrepozitar autorizat pentru productia de astfel de produse din Romania, inclusiv persoanele afiliate acestuia.

Pentru obtinerea autorizatiei de antrepozit fiscal:
– la documentatia necesara se depune si o declaratie pe propria raspundere data de persoana fizica sau de administratorul persoanei juridice care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat, privind capacitatea maxima de productie a instalatiilor si utilajelor in 24 de ore.
– obligativitatea de a nu inregistra obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat
– perioada de valabilitate a autorizatiei de antrepozit fiscal este de 3 ani in cazul contribuabililor mari si mijlocii stabiliti conform reglementarilor in vigoare si de 1 an in celelalte cazuri.

Antrepozitarul autorizat care doreste continuarea activitatii intr-un antrepozit fiscal dupa expirarea perioadei de valabilitate inscrise in autorizatia pentru acel antrepozit fiscal va solicita in scris autoritatii competente reautorizarea ca antrepozit fiscal cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Antrepozitarul autorizat are obligatia sa constituie in favoarea autoritatii competente o garantie pentru productia, transformarea si detinerea de produse accizabile in regim suspensiv de accize, precum si o garantie pentru circulatia acestor produse in regim suspensiv de accize.

Obligatii ale antrepozitarilor autorizati

Cu cel putin 60 de zile inainte de cesionarea ori instrainarea sub orice forma a actiunilor sau a partilor sociale ale antrepozitarilor autorizati ori ale unui antrepozitar a carui autorizatie a fost anulata sau revocata, cesionarea ori instrainarea vor fi aduse la cunostinta autoritatii competente, in vederea efectuarii inspectiei fiscale. Exceptie: cele care fac obiectul tranzactiilor pe piata de capital.

Instrainarea activelor de natura imobilizarilor corporale care contribuie direct la productia si/sau depozitarea de produse accizabile ale antrepozitarului autorizat ori ale unui antrepozitar a carui autorizatie a fost anulata sau revocata conform prezentului capitol se va putea face numai dupa ce s-au achitat la bugetul de stat toate obligatiile fiscale ori dupa ce persoana care urmeaza sa preia activele respective si-a asumat obligatia de plata restanta a debitorului printr-un angajament de plata sau printr-un alt act incheiat in forma autentica, cu asigurarea unei garantii sub forma unei scrisori de garantie bancara la nivelul obligatiilor fiscale restante, la data efectuarii tranzactiei, ale antrepozitarului.

Actele incheiate cu incalcarea prevederilor mentionate anterior sunt anulabile la cererea organului fiscal.

Garantie

Antrepozitarul autorizat, Destinatarul inregistrat si Expeditorul inregistrat au obligatia depunerii la autoritatea competenta a unei garantii, care sa asigure plata accizelor care pot deveni exigibile. In situatia in care acesti operatori inregistreaza obligatii fiscale restante cu mai mult de 30 de zile, administrate de ANAF, garantia se extinde si asupra acestora de drept si fara nicio alta formalitate.

Garantia reprezinta 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta la nivelul unui an, potrivit capacitatilor tehnologice de productie pentru antrepozitul nou-infiintat. Pentru antrepozitarii autorizati, valoarea garantiei se va calcula prin aplicarea procentului de 6% la valoarea accizelor aferente iesirilor de produse accizabile din ultimul an, dar nu mai putin de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacitatilor tehnologice de productie.

Garantia aferenta deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de accize efectuata de un expeditor inregistrat reprezinta 100% din valoarea accizelor corespunzatoare produselor deplasate.

In cazul comercializarii si transportului de tutun brut si tutun partial prelucrat, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
a) puteti comercializa tutun brut sau tutun partial prelucrat provenit din operatiuni proprii de import, din achizitii intracomunitare proprii sau din productia interna proprie numai in baza unei autorizatii eliberate in acest scop de catre autoritatea competenta;
b) tutunul brut sau tutunul partial prelucrat poate fi comercializat catre un operator economic din Romania numai daca este antrepozitar autorizat pentru productia de tutun prelucrat, deplasarea tutunului efectuandu-se direct catre antrepozitul fiscal al acestuia;
c) orice deplasare de tutun brut sau de tutun partial prelucrat pe teritoriul Romaniei, realizata de operatorii economici prevazuti la lit. a), trebuie sa fie insotita de un document comercial in care va fi inscris numarul autorizatiei operatorului economic.

Infractiuni

Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la un an la 4 ani urmatoarele fapte:
– detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigari de foi de 3 grame, 200 tigari de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, bauturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri;
– folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum si amplasarea inaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantitati de alcool sau distilate necontorizate.

13 Aug 2010: Termen de depunere pentru raportarile contabile la 30 iunie 2010!

Indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, aveti obligatia sa intocmiti si sa depuneti pana vineri, 13 august 2010, inclusiv, raportarile contabile la 30 iunie 2010, la administratiile finantelor publice la care sunteti inregistrat ca platitor de impozite si taxe.
Acest termen este valabil si pentru depunerea declaratiilor operatorilor economici care nu au desfasurat activitate sau se afla in curs de lichidare.

Atentie! Nedepunerea raportarilor contabile listate, semnate si stampilate sau a declaratiilor se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 3.000 lei, daca perioada de intarziere pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice este cuprinsa intre 15 si 30 de zile lucratoare, si de la 1.500 la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.

ULTIMUL TREN: Mai puteti solicita rescadentarea datoriilor catre Fisc doar pana la 30 iunie!

Conform actului normativ pe baza caruia vi se aproba dosarul, amanarile la plata se pot face pe 6 luni, dar nu mai tarziu de finele anului 2010.

Potrivit OUG nr. 92/2009, conditiile pentru ca sa puteti cere amanarea sunt urmatoarele:
► sa va fi depus toate declaratiile fiscale;
► sa aveti cazierul fiscal curat;
► sa nu vi se fi stabilit raspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Companiile care cer amanarea la plata a datoriilor pe 6 luni au obligatia, potrivit legii sa depuna fie garantii materiale (imobile, utilaje), fie scrisori de garantie bancara. Indiferent de garantie, ea trebuie sa ajunga la 40% din suma pentru care se cere amanarea. insa, imobilele pe care trebuie sa le puneti garantie la Fisc trebuie sa fie libere de sarcini, adica sa nu fie ipotecate.

Fiscul va executa silit, din start, daca nu respectati programul stabilit la amanarea la plata. Scrisorile de garantie sunt executate imediat de catre Fisc. La 30 de zile dupa ce se depaseste termenul de plata al impozitelor curente pierdeti amanarea iar dobanzile penalizatoare se dubleaza la 0,1% pe zi. Mai grav este insa ca se continua executarea silita din punctul de unde ramasese inainte de amanarea la plata.

Mai multe detalii si solutia optima le aflati pe 28 Iunie la Atelierul Noutati in Procedura fiscala 2010 chiar de la doamna Tanti Anghel, Director general al Directiei de Legislatie Cod de Procedura Fiscala din Ministerul Finantelor Publice.

Penalitati de intarziere datorate incepand cu data de 1 iulie 2010!

Conf. OUG nr. 39/2010, de la 1 iulie 2010, pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale, pe langa dobanzi, se datoreaza si penalitati de intarziere.
Conform noilor prevederi in vigoare cu aceasta data, penalitatile de intarziere, se calculeaza, pentru:
► obligatiile fiscale principale restante la data de 1 iulie 2010 (data scadentei de la care se calculeaza termenele in functie de care se stabileste nivelul penalitatii de intarziere este 1 iulie 2010),
astfel:
> daca se sting in termen de 30 de zile de la data de 1 iulie 2010 nu se datoreaza penalitati de intarziere;
> daca se sting in urmatoarele 60 de zile respectiv intre ziua a 31-a si ziua a 90-a de la data de 1 iulie 2010, (31 iulie – 28 septembrie 2010) se datoreaza penalitati de intarziere in cota de 5% din
obligatiile principale stinse ;
> daca se sting dupa cea de-a 90-a zi de la data de 1 iulie 2010 (dupa data de 28 septembrie 2010), se datoreaza penalitati de intarziere in cota de 15% din obligatiile fiscale principale stinse.
► obligatiile fiscale a caror scadenta este ulterioara datei de 1 iulie 2010, astfel:
> daca se platesc in termen de 30 de zile de la data scadentei nu se datoreaza penalitati de intarziere;
> daca se sting in urmatoarele 60 de zile (intre ziua a 31-a si ziua a 90-a de la data scadentei) se datoreaza penalitati de intarziere in cota de 5% din obligatiile principale stinse ;
> daca se sting dupa cea de-a 90-a zi de la data scadentei, se datoreaza penalitati de intarziere in cota de 15% din obligatiile fiscale principale stinse.

Baza legala: art. 1201 din Codul de procedura fiscala.

IMPOZIT PE VENIT: Cine si ce trebuie sa mai plateasca la Fisc?

15 Iunie: Termen plati anticipate pt. persoane fizice.
Aveti obligatia sa efectuati plati anticipate aferente Trim. II 2010 pana marti, 15 iunie 2010, daca sunteti persoana fizica organizata ca intreprindere individuala, intreprindere familiala, persoana fizica autorizata si realizati venituri din:
– activitati independente (comerciale), precum si din profesii libere
– cedarea folosintei bunurilor, indiferent daca sunteti impus in sistem real sau la norma de venit, cu exceptia veniturilor obtinute din arendare
– activitati agricole impuse in sistem real (intra in aceasta categorie, contribuabilii care obtin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere si in solarii, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea)

30 Iunie: Termen de depunere pentru Formular 205: Declaratie informativa privind impozitul retinut cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit ( cod 14.13.01.13/I). Accesati acum: Instructiuni de completare
Cine completeaza si depune? Platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, obtinute in anul 2009, pentru veniturile din:
► dividende
► dobanzi
► premii si din jocuri de noroc
► castiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finala
► pensii
► lichidarea sau dizolvarea unei societati
► activitati agricole
► alte venituri.
Se depune in format electronic, pe suport magnetic sau optic, insotit de borderoul centralizator, listat pe hartie, semnat si stampilat, la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al platitorului de venit sau unde acesta este luat in evidenta fiscala. Borderoul centralizator se completeaza in 2 expl: 1 ► originalul se depune la organul fiscal, impreuna cu formatul electronic al declaratiei; 2 ► copia se pastreaza de catre platitorul de venit.
Folositi programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice: descarcati de aici

Sanctiuni: Nerespectarea obligatiei de depunere a Declaratiei 205 se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.000 lei pentru persoane fizice si de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoane juridice, potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala.

Baza legala: Ordinul presedintelui ANAF nr.1.803/03.05.2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 308/12.05.2010; art. 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 219, alin. (1), lit. i), coroborat cu alin. (2), lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Propuneri de modificare a Codului Fiscal 2010:

► REDUCEREA cotei de cheltuiala forfetara acordata la calculul venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuala de la 40% la 20%, in cazul determinarii venitului net din drepturi de autor; in cazul veniturilor de aceasta natura provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala cota de cheltuiala forfetara se reduce de la 50% la 25%
► IMPOZITAREA tichetelor cadou
► ELIMINAREA SCUTIRII de la impozitare a urmatoarelor categorii de venit:
• tichete de masa, de cresa si de vacanta;
• platii compensatorii acordate la desfacerea contractului de munca, ca urmare a concedierilor colective, ca urmare a trecerii in rezerva a personalului militar sau a restructurarii;
• veniturile salariale realizate ca urmare a creerii de programe pentru calculator; “…. in proiectul de lege privind unificarea bazelor de impozitare, in scrisoarea de intentie care urmeaza a fi transmisa de catre autoritatile romane catre FMI cat si in memorandumul de intelegere cu UE nu exista nici un angajament privind eliminarea scutirii de la plata impozitului pe venit in cazul programatorilor IT“ (comunicat de presa al MFP, 27.05.2010)
► IMPOZITAREA VENITURILOR din
• dobanzi la depozitele la vedere si conturi curente,
• dobanzi bonificate la depozitele constituite in baza legislatiei de economisire si creditare in domeniul locativ;
• dobanzi pentru depozite la termen, si/sau instrumente de economisire de catre persoane fizice rezidente cu cota de 16%, indiferent de data constituirii depozitului/dobandirii instrumentului financiar
► MAJORAREA COTEI de impozitare de la 1% la 10%, a veniturilor obtinute din investitii financiare, cum ar fi:
• transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale;
• castigul obtinut din operatiunile de vanzare-cumparare de valuta la termen:
► Stabilirea unui PLAFON MINIM pentru venitul net anual dintr-o activitate independenta determinat pe baza de norme de venit la nivel de un salariu de baza minim brut pe tara in plata multiplicat cu 12 luni.
► MAJORAREA COTEI DE IMPUNERE a venitului obtinut din jocuri de noroc de la 20% la 25% pentru persoane nerezidente
► MAJORAREA IMPOZITULUI pe cladiri, pentru persoanele care detin mai multe cladiri utilizate ca locuinta si nu sunt inchiriate, astfel;
• de la 15% la 30% pentru prima cladire in afara celei de domiciliu;
• de la 50% la 100 % pentru cea de-a doua cladire in afara celei de domiciliu;
• de la 100% la 200 % pentru cea de-a doua cladire si urmatoarele, in afara celei de domiciliu;
Pentru a analiza impreuna cu expertii MFP modificarile de mai sus si cele ce vor mai urma, inscrieti-va la:
Seminarul FISCALITATE & CONTABILITATE 2010,
Sinteza noutatilor cu aplicabilitate din Semestrul II 2010

1 – 4 Iulie, Hotel ASTORIA, Eforie Nord

Prezentare interactiva realizata de invitati cheie din Ministerul Finantelor Publice si ANAF pe tema ultimelor noutati din:
► Codul Fiscal 2010: Impozite directe si TVA ► Noile Reglementari Contabile 2010 ► Codul de Procedura Fiscala 2010
Afla mai multe aici…
Proiect de lege pentru modificarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata

Principalele propuneri de modificare si completare:

► organizarea si conducerea contabilitatii financiare si dupa caz, a contabilitatii de gestiune de catre organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate pivat;
► organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, intreprinderi individuale si familiale;
eliminarea posibilitatii de a intocmi situatiile finaciare in alta moneda, decit cea nationala, care avea ca scop satisfacerea unor necesitati proprii;
► persoana imputernicita cu organizarea si conducerea contabilitatii in compartimente distincte, trebuie sa aiba studii superioare economice si sa fie angajat cu contract individual de munca, potrivit legii. Angajatorul va declara la registrul comertului, in termen de 60 de zile de la data incheierii contractului, mentiunile despre persoana astfel imputernicita.
► intocmirea balantei de verificare, cel putin la incheierea exercitiului financiar, la termenele de intocmire a situatiilor financiare, a raportarilor contabile si la sfarsitul perioadei pentru care se determina obligatiile fiscale;
► obligativitatea de a pastra cel putin 5 ani, de la data incetarii utilizarii aplicatiilor informatice, care au stat la baza prelucrarii datelor inregistrate in contabilitate;
► persoanele care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, au urmatorele obligatii :
• sa depuna situatii finaciare anuale in termenul prevazut, termen care decurge de la data incheierii exercitiului finaciar;
• sa instiinteze in scris organul fiscal, despre acest lucru, cu cel putin 30 de zile calendaristice de la inceperea exercitiului financiar ales;
Data aleasa pentru inceperea exercitiului financiar, nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul, decat in situatia reorganizarii potrivit legii, sau in situatia in care persoana juridica sau societatea mama isi schimba data de raportare.
► situatiile finaciare anuale se pastreaza timp de 20 de ani, in loc de 10 ani;
► raportarile financiare anuale depuse la organul fiscal se pastreaza timp de 10 ani (nu exista reglementare);
► revizuirea contraventiilor si actualizarea sanctiunilor cu amenda. Exemplu, nedepunerea situatiilor finaciare la organul fiscal, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei (in loc de, de la 1.000 lei la 3.000 lei).
S-a modificat Codul de procedura fiscala 2010!

Iata o sinteza a acestor modificari:

1. Cesiune creante fiscale: de la 28 aprilie 2010, data publicarii actului normativ, au fost abrogate prevederile referitoare la cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

2. Contestatii: de la 28 aprilie 2010 contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situatiei emise in conformitate cu legislatia in materie vamala, a masurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozitie de masuri care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, in cuantum de pana la 3 milioane lei, se solutioneaza de structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene iar cele in cuantum de 3 milioane lei si peste aceasta suma vor fi solutionate de Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor din cadrul ANAF.

3. Dobanzi si penalitati de intarziere: incepand cu 1 iulie 2010, pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata, contribuabilii vor datora atat dobanzi de intarziere, cat si penalitati de intarziere.
– Dobanda de intarziere pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata va fi de la 1 iulie 2010 de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere.
– Penalitatile de intarziere se stabilesc, in functie de data stingerii obligatiilor fiscale principale, astfel:
– daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale principale stinse;
– daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, se datoreaza o penalitate de 5% din obligatiile fiscale principale stinse;
– daca stingerea se realizeaza dupa expirarea celor 90 de zile de mai sus se datoreaza o penalitate de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse.
– Exceptii:
– nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligatii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silita, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum si sumele reprezentand echivalentul in lei al bunurilor si sumelor confiscate care nu sunt gasite la locul faptei;
– nu se datoreaza si nu se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru creantele fiscale nascute anterior si ulterior datei deschiderii procedurii insolventei, dupa data deschiderii procedurii insolventei.
Important! Pentru creantele fiscale care au scadenta anterior intrarii in vigoare a ordonantei, dobanzile si penalitatile de intarziere incep sa curga de la data intrarii in vigoare a acestei ordonante, respectiv 1 iulie 2010.

S-a modificat nivelul ratei dobanzii anuale pentru imprumuturile in valuta utilizate la determinarea profitului impozabil.

Dobanda anuala pentru imprumuturile in valuta utilizata la determinarea profitului impozabil s-a diminuat de la 7% la 6%, potrivit prevederilor HG nr. 296/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 239/15 aprilie 2010, incepand cu anul fiscal 2010.

Potrivit art. 23 alin. (5) din Codul Fiscal si pct. 70 indice 1 din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea profitului impozabil, in cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, dobanzile sunt deductibile in limita nivelului ratei dobanzii anuale pentru imprumuturile in valuta.

Ce modificari aduce OUG nr. 36/2010 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate?

OUG nr. 36/2010 modifica si completeaza OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele asigurate trebuie sa indeplineasca cumulativ 3 conditii: 1. sa indeplineasca stagiul minim de cotizare; 2. sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A; 3. sa fie prezente la domiciliu (la adresa indicata) in intervalul de timp si in conditiile stabilite prin normele de aplicare acestei OUG, pentru a se putea face verificarea de catre platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, prin reprezentantii lor.

Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii se stabileste la 0,85%, aplicata la fondul de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de somaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse in contractul de asigurari sociale si se achita la bugetul FNUASS. Aceasta cota este destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta.

Se dubleaza cuantumul amenzilor pentru cei care nu respecta prevederile legale in acordarea concediilor medicale! Refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor, calculul si plata eronate a acestora se vor sanctiona cu amenzi intre 2.500 lei si 5.000 lei. Nerespectarea prevederilor legale privind eliberarea certificatelor de concedii medicale in vigoare se va sanctiona cu amenzi cuprinse intre 5.000 lei si 10.000 de lei. Reprezentantii caselor de asigurari de sanatate vor verifica modul de eliberare a acestor certificate. Certificatele de concediu medical eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se depun la casele de asigurari de sanatate in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei OUG.

Este asimilata cu stagiul de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioada in care asiguratul a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, respectiv perioadele in care persoanele asigurate au beneficiat de concediu si o indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap in cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, prevazute de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, mai mari decat suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din contributiile datorate pentru lunile urmatoare sau din bugetul FNUASS din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei OUG. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate.

Se reduce de la 3 ani la 90 de zile termenul in care beneficiarul era in drept sa solicite indemnizatiile prevazute de OUG nr. 158/2005; aceste 90 de zile curg de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite.

Platitorii de indemnizatii, insotiti eventual de un reprezentant al politiei, pot verifica prezenta asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata, avandu-se in vedere programul individual de recuperare recomandat de catre medicul specialist. Pana pe 5 mai 2010 se vor aproba si normele de aplicare a acestor dispozitii. Pentru persoanele aflate in incapacitate temporara de munca ce refuza verificarea sau nu sunt prezenti la domiciliu sau la adresa indicata, plata indemnizatiilor inceteaza de la data la care s-a constatat acest fapt.

Sursa: Leadermark

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: